Promjena poreza na dohodak 2021

POREZNA REFORMA I PROMJENE U OPOREZIVANJU U 2021. GODINI

U 2021. godini smanjuju se stope oporezivanja porezom na dohodak koje se primjenjuju pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja djelatnosti:

  • porezna stopa od 24% smanjuje se na 20%
  • porezna stopa od 36% smanjuje se na 30%
  • porezna stopa od 12% smanjuje se na 10%

Da bi se to omogućilo unutar sustava Point2000 biti će potrebno učiniti sljedeće:

U modulu Plaće – Matični podaci – Parametarske tablice – Tablica poreza i olakšica – promijeniti:

Porezna stopa 1 – 20

Porezna stopa 2 – 30