Glavna knjiga

Glavna knjiga predstavlja krovni modul u koji se, osim direktnih knjiženja u glavnu knjigu,  slijevaju svi podaci proknjiženi u ostalim modulima. Knjigovodstveni konto je osnovni i jedini obavezan nivo praćenja poslovnih događaja. Analitičke šifre predstavljaju dodatne nivoe praćenja koje korisnik sam definira.

Automatska veza sa ostalim modulima, daje ovom modulu izuzetan značaj, jer omogućuje praćenje podataka u stvarnom vremenu.

Modul omogućuje sve zakonom propisane izvještaje, kao i mnoštvo analitičkih i sintetičkih pregleda. Također je moguće i dobivanje zbirnih ili konsolidiranih izvještaja na nivou poduzeća koja posluju kao organizirana cjelina u okviru neke grupacije.

Unutar modula Glavne knjige postoji nekoliko podmodula:

  • Tok novca, omogućuje praćenje novčanih tokova po direktnoj metodi, na način da korisnik sam definira šifre novčanih tokova. Na temelju proknjiženih podataka moguće je dobiti razne preglede i izvještaje.
  • Izvodi banaka, modul za preuzimanje dnevnih elektronskih izvoda i mogućnost automatskog knjiženja izvoda prema unaprijed definiranim pravilima.
  • Raspodjela troškova i prihoda, modul služi za preknjiženja određenih troškova/prihoda, prema definiranim ključevima za raspodjelu, koje korisnik definira na nivou bilo koje analitike.