Sustav nagrađivanja

je programski modul koji temeljem niza pokazatelja kao i procjena nadređenih omogućuje upravljanjem obračuna učinka radnika. Hijerarhijski organiziran, omogućuje kreiranje sustava u kojem će konačna plaća radnika ovisiti kako o njegom zalaganju, kao i radnim rezultatima svakog pojedinca. Čitav sustav ima ugrađenu i vremensku komponentu koja omogućuje praćenje stimulacija radnika kroz neograničeno razdoblje.