Obračun i knjigovodstvo plaća

Obračun i knjigovodstvo plaća jedan je od najkompleksnijih modula programskog paketa Point2000. Pri njegovoj se izradi pokušalo pomiriti dva naizgled suprotna cilja:
s jedne strane omogućiti brzo i jednostavnu implementaciju obrade plaća u okviru Point2000, a s druge strane pokriti i najsloženije zahtjeve određenih korisnika, počevši od sustava nagrađivanja pa do ispisa najrazličitijih izvještaja i pregleda, potrebnih za analizu zarada zaposlenika u određenom razdoblju. Pri tom se imalo na umu da modul Obračun i knjigovodstvo plaća koriste veoma raznorodna poduzeća i ustanove, kao što su proizvodna poduzeća, trgovačke kuće, fakulteti, bolnice, državne ustanove i slično.

Modul Obračun i knjigovodstvo plaća omogućuje praćenje podataka o plaćama po različitim atributima i to kako na nivou pojedinog zaposlenika, tako i na nivoima organizacijskih jedinica, mjesta troška, radnog naloga i objekta troška. Obračun i knjigovodstvo plaća u potpunosti je integriran u paket Point 2000, što omogućuje automatsko knjiženje podataka plaća u modul Financijsko ili Pogonsko (Troškovno) knjigovodstvo. S druge strane, na nizu instalacija modul radi i samostalno, pružajući korisnicima pomoću lista i pregleda sve podatke potrebne bilo za analitičke procjene, bilo za kreiranje različitih periodičnih izvještaja koji se zahtijevaju od poduzeća u vezi s plaćama.

OBRAČUN I KNJIGOVODSTVO PLAĆA efikasan je, prilagodljiv i kompleksan programski modul za obradu i vođenje knjigovodstva plaća zaposlenika. Može se koristiti u svim tvrtkama bez obzira na veličinu, djelatnost ili složenost obračuna. Stalno prateći zakonske promjene i koristeći rastuće mogućnosti računalne opreme ovaj programski modul stalno se razvija, pružajući svojim korisnicima uvijek nove mogućnosti u pogledu načina obračuna, izvješćivanja kao i praćenja podataka o primanjima zaposlenika. 

 

– Obračun plaća moguć je za neograničen broj zaposlenika.
– Moguće je slobodno definirati do 999 različitih vrsta primanja i odbitaka.
– Za svaku vrstu primanja može se odabrati jednu od više desetaka obračunskih formula.
– Podatke o zaradama i uplaćenim porezima moguće je pratiti kroz neograničeno razdoblje.
– Zarade se mogu obračunavati i pratiti na nekoliko nivoa kao što su: poduzeće, organizacijska jedinica (do 3 nivoa), mjesta troška, radni nalozi, objekti troška, projekti i ugovori.

Liste, pregledi i periodična izvješća

– Korisnik ima mogućnost uvida u karticu primanja, poreza, doprinosa i kredita kroz dugo razdoblje. Periodično se mogu ispisivati razni obrasci s podacima o zaradama zaposlenika u proteklom razdoblju. U takve periodične obrasce ubrajaju se: karton zarada zaposlenika, obračunska lista zarada zaposlenika za proizvoljno razdoblje, podaci za obrazac RAD-1G, ER-1 obrazac i slično.

Veze Obračuna i knjigovodstva plaća s drugim Point2000 modulima i vanjskim svijetom

– Matični podaci zaposlenika – osnovni podaci o zaposleniku zajednički su za sve programske module Point 2000 (Kadrovska evidencija, Drugi dohodak, Osnovna sredstva, Financijsko poslovanje, itd.).
– Podaci obračuna plaće – knjiže se automatski u modul Financijsko poslovanje.
– Podaci o evidenciji rada – moguće je preuzeti podatke o evidenciji radnog vremena Point2000 Evidencije prisutnosti ili iz uređaja za registraciju radnog vremena.
– Podaci o isplatama plaće – pune se u zbrojni nalog za prijenos (Internet bankarstvo)
– Troškovi plaća – knjiže se automatski u Financijsko knjigovodstvo