Blagajničko poslovanje

Blagajničko poslovanje odnosi se na primanje i izdavanje gotova novca, odnosno na praćenje prometa gotovim novcem. Praćenje i evidencija o gotovinskom prometu bilježi se svakodnevno slijedom nastanka poslovnih promjena. Prijenos u Glavnu knjigu obavlja se po zaključku blagajne.