Menadžersko izvješćivanje

Modul je usmjeren na izvješćivanje poslovodstva u vidu jednostavnih tabela i grafikona, a na temelju planiranih vrijednosti i prikupljenih podataka iz raznih izvora informacijskog sustava Point2000. Obrada, analiza i prezentacija tih podataka zadatak je ovog modula.

MENADŽERSKO IZVJEŠĆIVANJE omogućuje poslovodstvu da razumije poslovne događaje iz prošlosti, da kontrolira sadašnjost i planira budućnost.

U svrhu davanja ukupne slike uspješnosti poslovanja društva koriste se:
– analiza bilančnih pozicija i pozicija računa dobiti,
– horizontalna i vertikalna analiza,
– analiza novčanih tokova,
– simulacija novčanih tokova,
– trendovi kretanja zadanih pozicija,
– rang liste najprodavanijih artikala/usluga,
– rang liste najvećih kupaca, dobavljača, dužnika i sl.,
– pokazatelji uspješnosti (produktivnost, rentabilnost…),
– tabelarni i grafički prikazi,
– specifični izvještaji za hotele.

Korisnici mogu i sami kreirati specifična izvješća pomoću generatora vlastitih izvještaja.