Robno - materijalno knjigovodstvo

Za knjigovodstveno praćenje zaliha korisnik može birati između FIFO metode ili metode ponderiranih prosječnih cijena, a također se može birati između praćenja po Nabavnim, Prodajnim cijenama ili po Prodajnim cijenama  s ukalkuliranim PDV-om.

Sve promjene nastale u Robno – materijalnom poslovanju automatski se prenose u računovodstveni sustav. Sustav je također povezan sa sustavima Nabave, Prodaje i sustavom Fakturiranja.

Metodu praćenja moguće je definirati za svako skladište, a način kontiranja može se definirati i na nivou grupe skladišta