raspodjela troškova i prihoda

Modul je namijenjen za alokaciju indirektnih troškova (ili prihoda) na troškovne/profitne centre (organizacijske jedinice) i omogućuje automatsko rasknjižavanje troškova/prihoda sa zadane organizacijske jedinice na pojedine organizacijske jedinice prema definiranoj metodi raspodjele.
Pod zadanom organizacijskom jedinicom podrazumijeva se organizacijska jedinica na koju se knjiži ukupan trošak/prihod koji se potom raspoređuje na organizacijske jedinice zadane kroz radne naloge i ključeve. To može biti neka ‘opća’ (globalna, neutralna, režijska…) organizacijska jedinica sa koje se rasknjižava cijeli iznos ili pak ‘glavna’ organizacijska jedinica na kojoj ostaje dio troška/prihoda. Mjesto troška se može uvesti samo u slučaju da uz jednu organizacijsku jedinicu ide jedno mjesto troška, a jedno mjesto troška može biti prijavljeno uz više organizacijskih jedinica.