Putni nalozi

Modul je namijenjen za evidenciju i obračun putnih naloga. Osim domaćih i stranih dnevnica, moguće je obračunavati kilometrine te proizvoljan broj raznih troškova. Po potrebi se može uvesti nekoliko nivoa odobrenja, od odobrenja za put, za isplatu ili za knjiženje. Kontrolu i knjiženje obavlja ovlaštena osoba s posebnim privilegijama. Proknjiženi putni nalozi mogu se automatski knjižiti u Financijsko knjigovodstvo.

Isplata putnih naloga može se obavljati preko Blagajne ili isplatom na tekući račun putem Zbrojnog naloga. Podaci o isplaćenim putnim nalozima prenose se u modul za formiranje JOPPD obrasca.

Obračunani nalog moguće je slati zaposlenicima putem e-maila.

Na temelju proknjiženih podataka, postoje razni pregledi i ispisi. Neki od njih su: Knjiga putnih naloga, Pregled odobrenih naloga, Sumarni podaci o putnim nalozima po raznim kriterijima.