Evidencija prisutnosti

Evidencija prisutnosti zaposlenika programski je modul koji omogućuje distribuirano planiranje i evidentiranje prisutnosti radnika na radnom mjestu. Kao modul Evidencija prisutnosti dio je integralnog informacijskog sustava Point2000 i predstavlja logičku i funkcionalnu poveznicu Kadrovske evidencije i Obračuna plaća. Evidencija prisutnosti može se koristiti u svim tvrtkama bez obzira na veličinu, djelatnost ili složenost njihove strukture.

Evidencija prisutnosti služi kao kompletno rješenje za praćenje prisutnosti i evidenciju radnog vremena zaposlenika po organizacijskim jedinicama, odnosno evidencijskim mjestima  na dnevnoj i mjesečnoj osnovi, a u sebi uključuje i mogućnost praćenja evidencije po različitim analitikama kao što su mjesta troška, radnim nalozi kao i projekti.

Evidencijska mjesta su mjesta na kojima se definira prisutnost zaposlenika u poduzeću, a ona mogu i ne moraju odgovarati organizacijskim jedinicama tj. organizacijskoj strukturi poduzeća.

Neovisno o broju zaposlenika i organizacijskih jedinica, ovaj program kroz sustav prava omogućuje jednostavnu dodjelu privilegija za unos podataka o evidenciji prisutnosti zaposlenika.

KODOVI PRISUTNOSTI – VRSTE PRIMANJA
Korisnik ima mogućnost kreiranja Kodova prisutnosti koji se pridružuju vrstama primanja iz Plaća, dodijeliti im proizvoljan opis, te iz padajućeg izbornika odabrati smjenu i vrstu prisutnosti.

RADNICI
U tablici Radnici pune se zaposlenici iz modula Kadrovske evidencije. Kada se radnici napune moguće im je dodjeliti smjenu, te evidencijsku grupu kojoj pripadaju. Smjena i Evidencijska grupa korisnicima će biti zanimljive prilikom punjenja dnevne evidencije jer olakšavaju punjenje dnevne evidencije. Smjene su zanimljive jer sadrže podatak o satnici i kodu prisutnosti pridruženih toj smjeni, a grupe omogućuju filtriranje punjenja evidencije na jednom evidencijskom mjestu na samo pojedinu grupu.

UNOS DNEVNE PRISUTNOSTI
Unos dnevne prisutnosti program je namijenjen za unos sati rada zaposlenika na dnevnoj osnovi, koji u većini slučajeva koriste ovlašteni evidentičari na svakom evidencijskom mjestu. Svaki evidentičar pri tom može vidjeti / unositi podatke samo za svoje evidencijsko mjesto (ili mjesta) za koje je zadužen. Program nudi dvije opcije unosa, a to su mogućnost unosa na nivou unosa prisutnosti za evidencijsko mjesto, te unos prisutnosti za radnika. Važna je karakteristka sustava da evidentičari unose samo početno i završno vrijeme rada zaposlenika, bez obzira o kojoj se smjeni radi kao i da li je riječ o radu nedjeljom ili praznikom. Sve naknade koje pripadaju radniku ( za noćni rad, rad nedjeljom i praznikom) program će sam generirati kod pripreme za prijenos podataka u Obraun plaće.  PRIVREMENI RASPORED I KONTROLNI PREGLEDI PRISUTNOSTI
Radnicima je moguće privremeno dodijeliti i rasporediti za određeno razdoblje različite kodove prisutnosti (bolovanje, godišnji odmor i sl.). Administrator može pratiti Privremene rasporede radnika na nivou cijelog poduzeća. U kontrolnim pregledima prisutnosti moguće je ispisati mjesečne evidencijske liste po svim evidencijskim mjestima na različitim nivoima i kriterijima spisa. Kontrolnim pregledom korisniku se nudi niz različitih ispisa prisutnosti na dan prema zadanim parametrima, kao npr. broj prijavljenih/neprijavljenih zaposlenika po OJ, KP i MT.

MJESEČNA EVIDENCIJA PRISUTNOSTI
Punjenje mjesečne evidencije prisutnosti iz dnevne evidencije obavlja zaposlenik sa administratorskim privilegijama. Tom prilikom automatski se kreiraju i sve naknade ( za noćni rad, rad nedjeljom i praznokom i slično).

DODATNI SATI (PREKOVREMENI), SATI PRERASPODJELE
U programu se nudi mogućnost unosa prekovremenih sati za pojedinog radnika (opcionalno), nakon kojeg slijedi zaključak obrade i izračun broja sati preraspodjele. Posebnim programom moguće je pregledavati i dodatno napraviti ispravak mjesečne evidencije prisutnosti za pojedinog radnika. U toj tablici vidljivi su podaci o organizacijskoj jedinici, kodu prisutnosti i broju sati za preraspodjelu.

PRIJENOS EVIDENCIJE U OBRAČUN PLAĆA
Posebnim programom prebacuju se podaci o prisutnosti zaposenika na mjesečnoj razini u modul Plaće. Podaci Evidencije prisutnosti trajno se čuvaju za neograničeno razdoblje.