Automatsko preuzimanje izvoda banaka

Modul je namijenjen za preuzimanje izvoda banke u elektronskom formatu.
Izvadak se preuzima u formatu kojeg je propisla FINA (MN izvadak) za izdavanje povratnih informacija o izvršenom platnom prometu po računima korisnika. Datoteka izvatka prometa u elektronskom formatu preuzima se putem Internet bankarstva ili u banci na magnetskom nositelju.