Projekti i ugovori

Modul  omogućuje unos i praćenje podataka koji se odnose na kompletne projekte, kao i na pojedinačne ugovore.
Projekt je zamišljen kao sintetički skup podataka o nekom događaju (projektu), a može se sastojati od niza ugovora.
Ugovor je osnovni nositelj podataka.  Ugovor se može odnositi na nabavu ili na prodaju. Pojedini projekt može objedinjavati ugovore nabave i ugovore prodaje.
Svakom projektu dodjeljuje se njegova šifra, naziv i kratak opis projekta. U sustavu Point2000 moguće je evidentirati događaje koji se odnose na neki projekt. Događaji koji nastaju u samom sustavu Point2000 u popisnu listu događaja generiraju se automatski, a događaje koji nisu nastali u sustavu Point2000 (razni sastanci, dopisi, dogovori…) moguće je ručno unijeti.
Kod ugovora nabave koji se odnose na robu, moguće je specificirati količine i cijene za sve artikle koji se nabavljaju. Kod prijema robe po ugovoru, automatski se provjerava stanje ugovora te upozorava (ili zabranjuje) unos artikala koji nisu ugovoreni ili količine ugovorenog artikla koja je veća od ugovorene. Cijene artikala automatski se uzimaju iz ugovora.
Ako je zbog nekog razloga potrebno korigirati ugovorene cijene, to se može napraviti aneksom ugovora, nakon čega će se primjenjivati nove cijene.
Kod prodajnih ugovora također se na sličan način prati otprema robe i usluga po ugovoru. Osim stavki ugovora, za prodajne ugovore moguće je pratiti i stavke raznih troškova koji se odnose na ugovor, a nisu stavke ugovora.
Izvješćivanje u ovom modulu moguće je na nivou PROJEKTA, ili na nivou pojedinog UGOVORA.