Zalihe i skladišno poslovanje

Modul zalihe i skladišno poslovanje  glavni je i jedini mjerodavni izvor informacija o stanju zaliha roba i materijala. Ovakav položaj daje ovom modulu značaj koji zahtijeva izuzetnu pažnju prilikom pripreme i praćenja poslovnih podataka.  Sve transakcije materijalom i robom moguće je obavljati direktno u skladištu, čime se uz maksimalnu točnost podataka postiže i praktično trenutna ažurnost podataka.

Podržana je upotreba ručnih terminala za obavljanje automatskih inventura, ali i za postupak zaprimanja i/ili izdavanja robe sa skladišta.

Osnovni nivo praćenja zaliha čine SKLADIŠTE i ARTIKL.

Skladišta je moguće grupirati prema namjeni ili prema vrsti robe koja se u njima nalazi..

Artikle je također moguće grupirati na različite načine (Vrsta robe, Ident ili Grupa robe, Brend, Proizvođač itd…) Svaki artikl može se pratiti istovremeno u 4 različite jedinice mjere. Sustav automatski preračunava jednu jedinicu mjere u drugu. Uz svaki Artikl može se vezati jedan osnovni BAR – KOD, te neograničen broj alternativnih BAR – KODOVA. Kada se radi o BAR – KODOVIMA za pakete, uz kod je moguće definirati količinu pa onda sustav sam razlikuje pojedinačne artikle od paketa.

Sve transakcije u ovom modulu automatski se vežu za komercijalno poslovanje, primke se povezuju sa narudžbama od dobavljača i/ili ugovorima o nabavi, otpremnice se povezuju sa ponudama, narudžbama kupaca ili ugovorima o prodaji, a sve transakcije formiraju statistiku nabave i prodaje roba u komercijalnom poslovanju.

Omogućeno je kopiranje već ispostavljenih dokumenta u novi dokument, čime se znatno ubrzava rad sa dokumentima robno materijalnog poslovanja, te preuzimanje iz vanjskih datoteka ili ručnih terminala.

 Postoje kvalitetna povezivanja sa više TCS i WMS sustva za organizaciju transporta i automatizaciju skladišnog poslovanja.