Trajna imovina i sitan inventar

Modul služi za evidenciju i praćanje trajnih sredstava i sitnog inventara. Sredstva je moguće grupirati u proizvoljan broj vrsta, idenata te amortizacijskih skupina. Amortizacija trajnih sredstava obavlja se pojedinačno linearnom metodom uz korištenje zakononom dozvoljene stope i/ili vlastite stope za obračun.

Obračun amortizacije može se raditi mjesečno ili za dulji period i to kao

  • privremeni obračun uz knjiženje na kraju godine ili
  • konačni obračun koji se knjiži na sredstva poslije svakog obračuna.

Za planiranje budućih troškova omogućena je simulacija obračuna amortizacije za nekoliko godina unaprijed.

Sredstva se prate trajno od aktiviranja do rashoda uz mogućnost direktnog knjiženja u glavnu knjigu u modulu Financijsko knjigovodstvo, čime se eliminira potreba za usklađenjem analitike osnovnih sredstava i glavne knjige na kraju poslovne godine.

Sva sredstva i sitan inventar u upotrebi mogu se zaduživati po zaposlenicima te se sva zaduženja i razduženja trajno evidentiraju na karticama zaduženja.

Uz brojne preglede i ispise, modul omogućuje i eksport podataka o osnovnim sredstvima u csv datoteke.

menadzersko